smsmaja

Durga Puja SMS

Maa durga apko apni 9 bhujao se

Maa durga apko apni 9 bhujao se:
1 bal
2 buddhi
3 aishwarya
4 sukh
5 swasthya
6 shanti
7 yash
8 nirbhikta
9 sampannta
pradan kare.
JAI MATA DI.