smsmaja

Diwali SMS

Laksh Divyani Ujalali Nisha Ghevuni Navi Umed

Laksh Divyani Ujalali Nisha Ghevuni Navi Umed,
navi asha Hotil purna manatil sarva Iccha,
Diwalichya Tumhala Khup Khup Shubheccha.. .
* * * Happy Diwali * * *