smsmaja

Durga Puja SMS

Maago Tomar Charan Sparshe kete jaak

Maago Tomar Charan Sparshe kete jaak
Sakal dukkho shok,
Tomar Mangal-aloke charidik alokito hok !
Subho Durga Puja !

Ganesh Chaturthi SMS

Gajanana Shri Ganaraya aadi

Gajanana Shri Ganaraya aadi
vandu tujha Moraya
Ganpati Bappa Morya
Mangal Murti Morya
JAY GANESH..
Mangal murti morya
Jay ganesh deva
Ganapati bappa moray
Happy Ganesh Chaturthy!!!

Ganesh Chaturthi SMS

Gajanana Shri Ganaraya aadi vandu tujha Moraya

Gajanana Shri Ganaraya aadi vandu tujha Moraya

Ganpati Bappa Morya!

Mangal Murti Morya JAY GANESH..

Mangal murti morya

Jay ganesh deva

Ganapati bappa moray

Happy Ganesh Chaturthy!!!

Ganesh Chaturthi SMS

Gajanana Shri Ganaraya aadi vandu tujha Moraya

Gajanana Shri Ganaraya aadi vandu tujha Moraya

Ganpati Bappa Morya!

Mangal Murti Morya JAY GANESH..

Mangal murti morya

Jay ganesh deva

Ganapati bappa moray

Happy Ganesh Chaturthy!!!