Shayari SMS

Hindi Poems

quadar nahi shayaroan ki mere ghar mein

” quadar nahi shayaroan ki mere ghar mein,
chalo karein mushayara tere ghar mein”

Yeh soun kar maine bhi eis ka jawaab shayarana andaaz mein kuch eis tarha
diya…….

” Pitayi hoa gayi humari tere baap se,
ab kya kasar reh gayi pitne ki mere baap se” (aaiye, ama yeh bhi koi baat
huyi)