smsmaja

My mom asked me why dont u study d whole year


Spread the love

My mom asked me why dont u study d whole year & study Only during exams?

I replied…. Bcoz
Lehro ka sukoon Sabhi ko pasand hai lekin,
tufano me Kashti nikalne ka maza hi kuch aur hai

Mom reply: Wah kya dilague mara hai??

Leave a Reply

Required fields are marked *.