smsmaja

Eid SMS

Zindagi Ki Ek Aur Subah Mubarak Ho

%”””\_A_/”””%
%___/”S”\___%
%”””\_S_/”””%
%___/”A”\___%
%”””\_L_/”””%
%___/”M”\___%
%”””\_O_/”””%
%___/”A”\___%
%”””‘\_L_/”””%
%___/”E”\___%
%”””\_K_/”””%
% “/”um”\”%
Have A Nice Day..
Zindagi Ki Ek Aur Subah Mubarak Ho.
Allah Apko Hamesha Khush,
Kamyab Aur Salamat Rakhay
.AAMEN..