smsmaja

Diwali SMS

On this auspicious festival of lights

On this auspicious festival of lights, I pray to God to give you
Shanti,
Shakti,
Sampati,
Swarup,
Saiyam,
Saadgi,
Safalta,
Samridhi,
Sanskar,
Swaasth,
Sanmaan,
Saraswati,
aur SNEH
SHUBH DIWALI!