smsmaja

Shivji Ke gale Me swar…


Shivji Ke gale Me swar
Apne Fn Pr Lekar Pruthwi ko
liya Hai Tar
Aise Nag Devata Ko
Hamara Koti Koti Prnam
Happy Nag Panchami

Leave a Reply

Required fields are marked *.