Marathi SMS

Ashadi ekadashi SMS

jai jai vithala panduranga vithala

jai jai vithala panduranga vithala; pundalika varadha 


panduranga vithala; jai jai vithala jai hari vithala; 


pundalika varadha sairanga vithala sarva bhai bandhuna 


ashadi chi hardhik subhechya

Ashadi ekadashi SMS

Bola pundalika var de hari vitthal

Bola pundalika var de hari vitthal, shri 


dnyandevtukaram, pandari nath maharaj ki jay.. 


…..vitthal …..vitthal MARATHI BANDHAVANA ASHADI 


EKADSHICHYA SUBHECHA…