Marathi SMS

Ambedkar Jayanti SMS

ढाल” तोडुन वार करते तिला “तलवार” म्हणतात

” ढाल” तोडुन वार करते तिला “तलवार” म्हणतात,
“पेशव्या” चे मुडके जे कापतात त्यान्हा “महार” म्हणतात,
भारतात एकच ” वाघ ” होऊन गेला त्याला “भिमराव” म्हणतात.
मानाचा कडक
निळा भडक
” जय भिम “

Ambedkar Jayanti SMS

हवा वेगाने नव्हती हवेपेक्षाही त्यांचा वेग

हवा वेगाने
नव्हती हवेपेक्षाही त्यांचा वेग
होता….
अन्याया विरूध्द
लढण्याचा त्यांचा इरादा नेक
होता…
असा रामजी बांबाचा लेक
भिमराव आंबेडकर लाखात
नाही तर जगात एक होता…
Jai Bhim

Ambedkar Jayanti SMS

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही,
भिमाची आठवण कधी मिटणार नाही,
अरे एकच जन्म काय हजार जन्म घेतले तरी,
आपल्याकडून बाबासाहेबांचे उपकार कधी फिटनार नाही…
।।।।। जय भिम ।।।।

Ambedkar Jayanti SMS

मान वर करून जगायला शिकवलं माझ्या भीमाने

मान वर करून जगायला शिकवलं माझ्या भीमाने,
शिक्षणाचे महत्व समजावले माझ्या भीमाने,
अन्यायाविरुध्द लढायला शिकवले ज्याने,
माझे शत शत नमन त्याचे चरणी.

Ambedkar Jayanti SMS

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही

सागराचे पाणी कधी आटणार नाही
“बाबांची” आठवण कधी मिटणार
नाही…
हा जन्म काय, हजार जन्म
झाले तरी,
नाद हा “भिमजयंतीचा” सुटणार नाही.
जय भिम.

भिमजयंती की शुभकामनाएं

Real Fact SMS

फुल बनून हसत राहणे हेच जीवन आहे

फुल बनून हसत राहणे हेच जीवन आहे,
हसता हसता दुःख विसरून जाणे हेच जीवन आहे,
भेटून तर सर्वजण आनंदी होतात,
पण न भेटता नाती जपणे हेच खरे जीवन आहे…

Real Fact SMS

माणूस म्हणतो माझ्याकडे पैसे आल्यावर

एक सूंदर ओळ
माणूस म्हणतो माझ्याकडे पैसे आल्यावर
मी काहीतरी करेल…
.
.
.
पण
पैसा म्हणतो तु काहीतरी कर तरच
मी तुझ्याकडे येईल…

Real Fact SMS

जीवनात वेळ कशीही असो

जीवनात वेळ कशीही असो,
वाईट किंवा चांगली ती नक्कीच बदलते,
पण चांगल्या वेळेत वाईट काम करू नका,
जेणे करून वाईट वेळेत लोक सोडून जातील…

Real Fact SMS

जर एखाद्याला फसवण्यात तुम्ही यशस्वी

जर एखाद्याला फसवण्यात तुम्ही यशस्वी झाला,
तर तो माणुस मुर्ख आहे असे समजू नका,
त्या माणसाच्या विश्वासाला तुम्ही पात्र नव्हता,
असा याचा अर्थ आहे…

Real Fact SMS

आपल्या आयुष्यात कोण येणार हे वेळ

आपल्या आयुष्यात कोण येणार हे वेळ ठरवते,
परंतु आपल्या आयुष्यात कोण यायला पाहिजे हे मन ठरवते,
पण आपल्या आयुष्यात कोण टिकून राहणार,
हे मात्र आपला “स्वभावच” ठरवतो…