smsmaja

Eclairs aur i-pil me kya fark hai?


Eclairs aur i-pil me kya fark hai?

Socho..

Aur socho…

Choti bachhi eclairs khaa k masti karti hai
Aur
Badi bachhi masti karke i-pil khati hai

Leave a Reply

Required fields are marked *.