smsmaja

Sir: bacho dunia m har bat k 2 matlab


Sir: bacho dunia m har bat k 2 matlab niklte hai

Girl: masterji nikal k dikhaiye.

Sir: Baith ja kudie,
teri baat k b do matlab nikalte hai

Leave a Reply

Required fields are marked *.