smsmaja

Ek Baar Ek Chunti Haathi K


Ek Baar Ek Chunti Haathi K
Upar baith kar jaa rahi thi,

raastay main kacha pul aaya..

Usko dekh kay chunti boli:

“Cross kar lo gay ya main utroon?”

Leave a Reply

Required fields are marked *.